Diverse
Dette er bilder som er tatt litt her og litt der. Det vil være tekst under hvert bilde, slik at betrakteren kan få et inntrykk av hva jeg vil med bildet. Det er ikke det teknisk perfekte bildet jeg er opptatt med, men mer motiv og historien bak bildet.