Skog
Skogen har alltid opptatt meg. Grunnen er at det skjer så mye der. Livet dør i skogen, og nytt liv skapes. Det foregår hele tiden en dynamisk prosess. Det er naturen selv som regulerer denne prosessen. Jeg blir alltid fasinert over hvordan naturen ordner opp selv. Fra naturens skapende og døende prosesser tenker jeg ofte på oss mennesker. Er det ikke det samme som skjer. Vi fødes og dør, fødes og dør. Det er vel livet for både planter, dyr og mennesker. Jeg samler derfor på bilder fra temaet skog.